Droomparken maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees hier ons cookie-statement. 

Ja, prima Nee, liever niet
EVEN NERGENS AAN DENKEN..
Tijdens uw vakantie

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.droomparken.nl

Door deze website en de afzonderlijke webpagina’s, hierna te samen te noemen website, te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Droomparken.nl neemt voortdurend de zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en spant zich er blijvend voor in dat de inhoud geregeld wordt geactualiseerd en daar waar nodig wordt aangevuld, daarbij gebruikmakend van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Droomparken.nl kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Ondanks de te betrachten zorg kunnen zich in de inhoud van deze website onvolledigheden en/of onjuistheden voordoen.

Op de website staan ook links naar websites van derden. Droomparken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Droomparken.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Droomparken.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen.

Droomparken.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij je vriendelijk deze aan ons te melden via info@droomparken.nl, met achterlating van je contactgegevens. We kunnen dan de benodigde maatregelen treffen en contact met je opnemen.

Droomparken.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen, plattegronden, situatieschetsen, links, geluids- en videofragmenten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Droomparken.nl en/of de rechtmatige toestemming van een derde rechthebbende. Je mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem.